Verklaring

Amsterdam, 12 augustus 2019
Verklaring management Imanuelle Grives

Naar aanleiding van recente berichten in de media is bij sommige mensen de indruk
ontstaan dat ik vooraf op de hoogte zou zijn van de manier waarop mijn cliënte Imanuelle
Grives zich zou hebben voorbereid op een filmrol, reden waarom ze nu in België in hechtenis
zou verblijven. Voor die mensen wil ik graag nadrukkelijk onderstrepen dat ik niet van deze
voorbereiding op de hoogte was.